Skulder och lån

Ett lån är en bra lösning i många olika livssituationer. Det finns få som kan köpa exempelvis en bostad eller grunda ett företag utan lånepengar. Det finns dock alltid en risk när du tar ett lån.

När du överväger ett lån ska du först undersöka och jämföra olika låneofferter så att du kan hitta en lämplig offert. Kreditkostnaderna, återbetalningstiderna och återbetalningsvillkoren för lån varierar stort.

Med kreditkostnader avses det totala beloppet av de räntor, kostnader och övriga avgifter som gäldenären ska betala för krediten. Utöver räntan på lånet ska gäldenären i regel betala en avgift för uppläggning av kredit och en månatlig kontoavgift.

Med hjälp av den effektiva räntan kan du jämföra olika krediter. Den effektiva räntan är en likadan mätare som pris per kilo för grönsaker. Den effektiva räntan fås genom att kreditkostnaderna adderas till kreditbeloppet. I kreditbeloppet ingår amorteringar.

När du räknar ihop de månatliga låneamorteringarna för hela lånetiden, kan du jämföra det slutliga beloppet som ska betalas tillbaka med den skuld som du tagit. Räntorna och kreditkostnaderna för vissa lån kan bli större än det ursprungliga lånebeloppet.

När du tar ett lån finns det risk att du av ett eller annat skäl inte kan betala tillbaka lånet. I så fall löper du en risk att bli överskuldsatt.

 
Publicerad 31.12.2018