Skuldsanering

Vid överskuldsättning söks en lösning alltid först bland de frivilliga skuldsaneringsmetoderna. Om de inte räcker till för att lösa din skuldsituation kan du ansöka om skuldsanering för privatperson i tingsrätten.

Du kan beviljas skuldsanering om du inte kan betala dina skulder och din ekonomiska situation inte väntas bli åtgärdad. Om det finns ett hinder för skuldsanering krävs det vägande skäl för att skuldsaneringen kan beviljas.

Om du har möjlighet att klara av dina skulder genom att sälja annan egendom än sådan som hör till grundskyddet, genom att minska dina utgifter eller öka dina inkomster, kan skuldsanering inte beviljas dig. Skuldsanering beviljas inte heller om skulderna kan betalas inom skälig tid eller om insolvensen är tillfällig.

Vid skuldsanering får du hjälp och råd av ekonomi- och skuldrådgivare.

 
Publicerad 15.1.2019