Medgäldenärens och borgensmannens ställning vid skuldsanering

När du tar ett gemensamt lån eller du är borgensman i någon annans lån, ansvarar du för återbetalningen av skulden enligt din förbindelse. Om huvudgäldenären blir överskuldsatt och beviljas skuldsanering, kan du som medgäldenär eller borgensman bli tvungen att betala den del av skulden som huvudgäldenären med anledning av skuldsaneringen inte har betalat. I vissa situationer kan du bli tvungen att betala hela skulden. Betalningen av skulden leder inte till regressrätt, vilket innebär att du inte senare kan driva in skulden av huvudgäldenären.

En medgäldenär eller borgensman kan också beviljas skuldsanering om denne inte kan betala skulden. Alternativt har borgensmannen möjlighet att ansöka om särskild reglering av borgensansvar och säkerhetsansvar hos domstolen. Då kan tiden för betalning av borgensansvaret och säkerhetsansvaret förlängas, men beloppet av skulden kan inte ändras.

Du får du hjälp och råd av ekonomi- och skuldrådgivare.

 
Publicerad 15.1.2019