Bedömning av betalningsmånen

Med betalningsmån avses det penningbelopp till vilket skulder betalas tillbaka, både månatligen och sammanlagt under skuldsaneringen. Sättet på vilket betalningsmånen bedöms bygger på justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga. Om du ansöker om skuldsanering hjälper bedömningen dig att förbereda dig på skuldsaneringen. Då vet du vad du förbinder dig till under flera år.

I skuldsaneringen är betalningsprogrammet vanligen i kraft tre eller fem år. I regel skulle du inom tre år betala skulder till ett belopp som du får genom att multiplicera din betalningsmån med 36 månader. Inom fem år skulle du betala ett belopp som du får genom att multiplicera din betalningsmån med 60 månader. Om ägarbostaden kan bevaras är betalningsprogrammet i kraft under en betydligt längre tid.

Din betalningsmån kan även vara negativ. Då handlar det om ett nollprogram för skuldsanering.

I så fall är dina nödvändiga utgifter större än dina inkomster. Även om du saknar betalningsmån kan du vara tvungen att betala en tilläggsprestation till dina borgenärer, om dina inkomster stiger eller du får tillgångar under betalningsprogrammet.

Bedömningen anger den betalningsmån som du har vid bedömningstidpunkten. Det är bra att tänka på om det eventuellt kommer att ske några sådana förändringar i inkomsterna eller utgifterna som gör att betalningsmånen förändras. Ett exempel är när lönen stiger och betalningsmånen ökar, när du går i pension och inkomsten och betalningsmånen minskar eller när ett barn fyller 17 år och barnbidraget upphör och betalningsmånen minskar.

Principerna för bedömning av betalningsmånen används även vid förlikning med borgenärerna och, med små avvikelser, vid ansökan om Garantistiftelsens borgen eller en social kredit.

Ekonomi- och skuldrådgivningen hjälper dig att bedöma din betalningsmån.

 
Publicerad 31.12.2018