Skuldsanering för företagare

Småföretagare

Som yrkesutövare eller näringsidkare kan du ansöka om skuldsanering för privatpersoner för att reglera skulderna för din företagsverksamhet. Skuldsanering för privatpersoner är ett enklare och billigare förfarande än företagssanering. Skuldsanering för privatpersoner kan inte komma i fråga för små företag om ditt företag är ett bolag (öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag).

Företagare kan beviljas skuldsanering om gäldenärens näringsverksamhet är förhållandevis småskalig, dvs. främst bygger på företagarens egen arbetsinsats, och dess sanering inte förutsätter arrangemang som gäller företagsverksamhet. Dessutom ska företagsverksamheten vara så lönsam att kostnaderna för verksamheten i fortsättningen blir betalda och gäldenären kan betala åtminstone en del av skulderna till sina borgenärer. En förutsättning för skuldsaneringen är att skulderna ska regleras för både privathushållet och näringsverksamheten.

Med tanke på skuldsaneringen ska småföretagare visa en pålitlig experts utredning om näringsverksamhetens ekonomiska läge och livsduglighet. I Företagsfinlands Talousapu-telefontjänst görs en preliminär bedömning av lönsamheten i företagsverksamheten avgiftsfritt och vid behov övervägs olika alternativ till skuldsanering. Om Talousapu bedömer att villkoren för skuldsanering i företagsverksamhet uppfylls, kan du boka tid för ekonomi- och skuldrådgivning.

Företagsverksamhet som inkomstkälla

Om du har skuldproblem och företagsverksamhet är din inkomstkälla, kan du för dina personliga skulder ansöka om skuldsanering för privatpersoner. Skuldsanering kan beviljas om både de allmänna förutsättningarna för skuldsanering och de särskilda stadgandena för gäldenär som idkar näring uppfylls. De särskilda stadgandena finns i lagen om skuldsanering för privatpersoner

Företagsverksamheten har upphört

Om din företagsverksamhet har upphört kan de skulder som du ansvarar för regleras i en skuldsanering för privatpersoner.

Ekonomi- och skuldrådgivare hjälper dig avgiftsfritt.

 
Publicerad 31.12.2018