Klara av dina skulder

Om du är överskuldsatt och inte klarar av att betala dina räkningar finns det olika lösningar på din situation.

För det första bör du förhandla med borgenärerna om nya betalningsarrangemang. Ibland räcker det enbart med att förlänga betalningstiden, ibland behöver du ansöka om en amorteringsfri period för att dina pengar ska räcka till för att betala räkningar.

Det är även möjligt att sammanslå tidigare lån till ett lån. Fördelen med att sammanslå lån är mindre lånekostnader och en eventuellt längre betalningstid. Ibland kan det vara möjligt att få en lägre ränta, om lånen sammanslås. Skuldsaneringslån beviljas av olika finansbolag. Med Garantistiftelsens borgen kan du få ett skuldsaneringslån även om du är försedd med anteckning om betalningsstörning.

Vissa kommuner beviljar sina invånare sociala krediter. De kan beviljas för finansiering av olika utgifter eller som skuldsaneringslån för tidigare skulder. Återbetalningen av en social kredit planeras specifikt utifrån gäldenärens situation.

Om dessa frivilliga skuldsaneringsmetoder inte hjälper dig, ska du utreda om du har möjligheter till skuldsanering. Rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning hjälper dig att reglera dina skulder och ansöka om skuldsanering.

 
Publicerad 31.12.2018