Överskuldsättning

Du är överskuldsatt när du inte kan betala räkningar och skulder.

Överskuldsättningen kan utvecklas gradvis och obemärkt. Obetalda räkningar kan leda till en skuldspiral. Om du tar ett lån för att betala räkningar ökar du din skuldbörda. Nya lån utöver de tidigare lånen kan dessutom göra att det sammanlagda beloppet av låneamorteringar till sist blir större än det belopp som dina inkomster räcker till för. När ekonomin är alltför ansträngd och besparingar saknas kan varje ny utgiftspost vara en för mycket.

Överskuldsättning är även möjlig utan egen förskyllan. Ekonomin kan krascha till följd av arbetslöshet, konkurs i eget företag, sjukdom eller olyckliga omständigheter, till exempel mögelskada i bostaden.

Av överskuldsättningen följer att dina skulder lämnas för indrivning och du förses med anteckning om betalningsstörning.

 
Publicerad 31.12.2018