Anteckning om betalningsstörning

Om du underlåter att betala en skuld eller räkning kan du förses med anteckning om betalningsstörning.

Kreditupplysningsbolaget skickar dig ett meddelande om den första betalningsstörningen som har antecknats i ditt namn. På så sätt får du inte den första anteckningen utan att ha fått kännedom om den. Meddelanden om senare anteckningar skickas däremot inte alltid.

Bestämmelser om anteckning om betalningsstörning finns i kreditupplysningslagen.

När kan du förses med anteckning om betalningsstörning?

Obetalda räkningar

Du kan förses med anteckning om betalningsstörning, om betalningen av en konsument-, avbetalnings-, konto- eller kreditkortskredit är över 60 dagar försenad räknad från den ursprungliga förfallodagen, möjligheten till betalningsstörning nämns i kreditavtalet och en skriftlig betalningspåminnelse har skickats till dig minst 21 dagar innan anteckningen om betalningsstörning har registrerats.

Dom i fordringsmål

En anteckning om betalningsstörning följer alltid av domstolens dom i fordringsmål.

Utsökning

Om dina inkomster är så låga att en utmätning av dem inte kan verkställas, leder det alltid till en anteckning om betalningsstörning. Detsamma gäller om du har en skuld som har drivits in av utsökningsmyndigheten i minst 18 månader under två års tid.

Skuldsanering

En anteckning om betalningsstörning följer alltid av kommunens sociala kredit, ett skuldsaneringslån som Garantistiftelsen har gått i borgen för eller av skuldsanering för privatpersoner. Vissa borgenärer kan även kräva en anteckning om betalningsstörning för ett långfristigt betalningsavtal.

En anteckning registreras inte för att skulden har lämnats till en inkassobyrå för indrivning.

När avregistreras anteckningen om din betalningsstörning?

Anteckningen om betalningsstörning avförs i regel ur kreditupplysningsregistret efter 2–4 år. Anteckningen avförs efter två år om du är försedd med enbart en anteckning och betalar tillbaka skulden inom två år. Om du förses med en ny anteckning kan det göra att den tidigare anteckningen förlängs.

Med andra ord avförs anteckningen om betalningsstörning inte även om du har betalat tillbaka skulden. Du kan dock be kreditupplysningsbolaget förse anteckningen med en upplysning om den betalda skulden. Du ska visa en utredning om betalningen för kreditupplysningsbolaget, till exempel borgenärens intyg om betalningen av skulden.

När dina skulder omfattas av sanering genom en social kredit från kommunen eller ett betalningsavtal med borgenären, ingås i regel ett särskilt avtal om anteckning om betalningsstörning och anteckningens längd. Anteckningen om betalningsstörning gäller vanligen i två år vid ett skuldsaneringslån som Garantistiftelsen har gått i borgen för och lika lång tid som betalningsprogrammet vid skuldsanering för privatpersoner.

Om anteckningen avförs ur registret innebär det inte att din obetalda skuld försvinner. Skulden kan drivas in ända tills den har betalats tillbaka eller preskriberats. Om borgenären inleder en utsökningsindrivning på nytt kan det leda till en ny anteckning om betalningsstörning.

Vilka påföljder orsakar en anteckning om betalningsstörning?

En anteckning om betalningsstörning försvårar ditt liv på många sätt, eftersom dina kreditupplysningar kontrolleras i samband med olika avtal.

När du är försedd med anteckning om betalningsstörning

  • makuleras ditt kreditkort och du beviljas inga nya kreditkort
  • kan du inte köpa på avbetalning
  • blir det svårare att få banklån, studielån och konsumtionskrediter
  • blir det svårare att få hyresbostad, telefonabonnemang, internetabonnemang och försäkringar och du kan ombes betala garantier eller förskott.
  • blir det svårare att få jobb, om dina arbetsuppgifter omfattar ett ekonomiskt ansvar.

Även om du är försedd med anteckning om betalningsstörning har du rätt till grundläggande banktjänster, såsom webbankskoder och betalkort med vilka du betalar dina inköp direkt från kontot. Om du har betalat hyran i tid utgör anteckningen vanligen inget hinder för att få en hyresbostad till exempel av kommunen eller en allmännyttig hyresgivare.

Hur kan du undvika en anteckning om betalningsstörning?

Du undviker en anteckning om betalningsstörning när du betalar dina räkningar och skulder i tid. Om du har svårigheter att betala en räkning eller skuld på förfallodagen ska du i god tid kontakta borgenären och försöka komma överens om en ny betalningstidsplan.

När lönar det sig att anmäla ett eget kreditförbud?

När du anmäler ett frivilligt eget kreditförbud kan du bestämma om beviljande av kredit till dig.

Du kan göra en anteckning om eget kreditförbud genom att kontakta kreditupplysningsbolaget. Anteckningen är avgiftsbelagd. Den gäller i två år och kan vid behov avföras.

Det lönar sig att göra en frivillig anteckning om eget kreditförbud, om du misstänker att någon missbrukar dina personuppgifter exempelvis vid inköp med kredit eller ansökan om kredit. Genom anteckningen minskar risken för identitetsstöld, eftersom kreditgivarna ser anteckningen och kontrollerar kreditsökandens identitet.

Anteckningen om eget kreditförbud kan också vara ett effektivt sätt att förebygga egna skuldproblem genom att det är svårare att ta nya lån.

Var kan anteckningarna om egna betalningsstörningar kontrolleras?

Kreditupplysningsregistren förs av kreditupplysningsbolagen Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy, vilkas verksamhet bygger på kreditupplysningslagen. Du kan kontrollera anteckningen om din betalningsstörning på ett utdrag ur kreditupplysningsregistret avgiftsfritt en gång under en tolvmånadersperiod. På utdraget ser du vilka uppgifter som har lagrats om dig i registret, när anteckningarna avförs och vilka som har bett om dina kreditupplysningar.

Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy har också avgiftsbelagda tjänster för kontroll av kreditupplysningar.

 
Publicerad 31.12.2018