Företagares överskuldsättning

Om du är företagare får du vid betalningssvårigheter i privathushållet hjälp av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen.

Vid företagets betalningssvårigheter kan du kontakta Företags Finland Ekonomisk rådgivning.

I tjänsten erbjuder utbildade experter per telefon avgiftsfri rådgivning i frågor om företags ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter.


Företags Finland Ekonomisk rådgivning

 
Publicerad 31.12.2018