Rättshjälpsinfo

De erfarna sekreterarna vid rättshjälpsbyråerna ger information om var man får hjälp med juridiska problem i tid – innan de hinner bli för svåra. Med sekreteraren kan man fundera på om det finns orsak att kontakta en jurist eller om någon myndighet eller annan instans kan vara till hjälp. Rättshjälpsbyrån ger anvisningar per telefon om var det finns närmare information om den aktuella frågan och var man hittar t.ex. blanketter som gör saken lättare att sköta.

Samtalets pris beror på abonnemangsavtalet som uppringaren har tecknat med sin teleoperatör.

Rättslig rådgivning per telefon

Rättshjälpsbyråns jurister ger rättslig rådgivning per telefon i frågor där det är ändamålsenligt. Rättslig rådgivning per telefon kräver tidsbokning. Kontakta våra verksamhetsställen per telefon för att boka tid.

Samtalets pris beror på abonnemangsavtalet som uppringaren har tecknat med sin teleoperatör.

 
Publicerad 18.12.2014