Lagstiftning

  • Rättshjälpslag (257/2002) jämte ändringar (972/2004, 927/2008, 137/2009, 460/2011 och 720/2011)
  • Lag om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) jämte ändringar (698/2004, 577/2008 och 929/2008)
  • Statsrådets förordning om rättshjälp (388/2002) jämte ändringar (997/2004, 1208/2005, 867/2007 och 1008/2009)
  • Statsrådets förordning om grunderna för arvodet vid rättshjälp (arvodesförordningen) (290/2008) jämte ändring (424/2012)
  • Justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer (390/2002) jämte ändringar (1284/2005 och 12/2009)
  • Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden (1089/2011)
 
Publicerad 3.3.2014