De statliga rättshjälpsbyråerna

Staten har rättshjälpsbyråer som ger rättshjälp.

Vid rättshjälpsbyråerna inom statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt ges alla slags advokattjänster till dem som är berättigade till rättshjälp. I skötseln av advokatuppdragen är rättshjälpsbyråernas offentliga rättsbiträden självständiga och oberoende.

Från och med den 1 januari 2019 ges det vid rättshjälpsbyråerna även ekonomi- och skuldrådgivning till privatpersoner och näringsidkare som bedriver företagsverksamhet i liten skala. Rådgivningen ges av ekonomi- och skuldrådgivare.

Det finns 23 rättshjälpsbyråer (inklusive Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå), i allmänhet på samma orter som tingsrätterna. En rättshjälpsbyrå kan vid behov ha flera än ett verksamhetsställe. Vid byråerna arbetar ca 220 rättsbiträden och lika mycket kanslipersonal. Vid byråerna finns ca 140 ekonomi- och skuldrådgivare.

Klienten kan vända sig till vilken rättshjälpsbyrå som helst, det naturligaste är att anlita den som ligger närmast.

Chefen för en rättshjälpsbyrå kallas ledande offentligt rättsbiträde. Byråerna hör administrativt till sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. De här ämbetsverken leds av en direktör för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet.

Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten är Södra Finlands, Östra Finlands, Sydöstra Finlands, Sydvästra Finlands, Västra och Inre Finlands samt Norra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

Vid rättshjälpsbyråerna sköts det varje år ca 50 000 rättshjälpsärenden.

 
Publicerad 27.12.2018