Organisation

Rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna hör administrativt till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, som är sex till antalet. Varje distrikt leds av en direktör för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet, som fungerar som ett ämbetsverk. Direktören för distriktet och 2 förvaltningssekreterare bildar en förvaltningsmässig enhet för distriktet. I tre distrikt finns det dessutom en ekonomi- och personalsekreterare.

Vid de förvaltningsmässiga enheterna sökts uppgifter som hör till byråernas förvaltning, såsom budgetberedning, upphandling, personalrekrytering och faktureringsfrågor med undantag för klientfakturering.

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet bestämmer i en arbetsordning om förfarandena inom distriktet och t.ex. om hur intressebevakningsförordnandena fördelar sig på de olika byråerna.

Chefer för rättshjälpsbyråerna är de ledande offentliga rättsbiträdena och intressebevakningsbyråernas ledande allmänna intressebevakare.

Kontaktuppgifter till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten

Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: etela-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Porkkalagatan 13 C, 4. vån, 00180 Helsingfors

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Marjo Kurki,
t. 029 56 61911, marjo.kurki@oikeus.fi

I distrikten tillhör Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Nylands och Västra Nylands rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna.

Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

E-post: ita-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Kauppakatu 20, 3.vån, 80100 Joensuu

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Esa Kyllästinen, t. 050 380 0448, esa.kyllastinen@oikeus.fi

I distrikten tillhör Södra Savolax, Norra Karelens och Norra Savolax rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna.

Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: kaakkois-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Sibeliuksenkatu 21, 13100 Tavastehus

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Teemu Jokinen t. 02956 61921, teemu.jokinen@oikeus.fi

I distrikten tillhör Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Villmanstrands och Päijänne-Tavastlands rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna.

Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: lounais-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Humlegårdsgatan 1, 4.vån, 20100 Åbo

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet. Lasse Fager, t.050 310 1682, lasse.fager@oikeus.fi

I distrikten tillhör Ålands, Raumo, Satakunta och Egentliga Finlands rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna.

Västra och inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: lansi-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: PB 31, 40101 Jyväskylä

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Teija Hyytiäinen, t. 050 380 0179, teija.hyytiainen@oikeus.fi

I distrikten tillhör Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna.

Norra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: pohjois-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Heikinkatu 2, 2 krs. 90100 Uleåborg

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Kari Hietala, t. 029 56 61441, kari.hietala@oikeus.fi

I distrikten tillhör Kajanalands, Lapplands, Uleåborgs och Ylivieska rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna.

 
Publicerad 26.2.2019