Arbetsordningarna

I arbetsordningen bestämmer direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet bl.a. om hur huvudmännen fördelar sig på de olika byråerna. I bilagorna till ett rättshjälps- och intressebevakningsdistrikts arbetsordning uppräknas de intressebevakningsbyråer och tjänsteproducenter som producerar intressebevakningstjänster inom distriktet. Vilken tjänsteproducent som huvudmannen kan anlita bestäms i regel enligt hans eller hennes hemkommun. I arbetsordningens bilagor anges till vilken kommuns invånare intressebevakningsbyrån eller tjänsteproducenten tillhandahåller intressebevakningstjänster.


Arbetsordning för västra och inre finlands rättshjalps- och intressebevakningsdistrikt (pdf, 1.4 Mt)
 
Publicerad 16.1.2017