Millä tuloilla oikeusapua myönnetään

Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella.

Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella.

Hakijan käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hakija oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan.

Käyttövarojen laskeminen

Tuloina otetaan huomioon palkka- ja eläketulojen sekä päivärahojen lisäksi muun muassa lapsilisät, elatusavut ja pääomatulot.

Tuloista vähennetään veron ennakonpidätys. Lisäksi niistä vähennetään kohtuulliset asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset ja velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset.

Tuloista vähennetään myös 300 euroa jokaisesta hakijan taloudessa asuvasta alaikäisestä lapsesta.

Perheen koko vaikuttaa siihen, millä tuloilla etuuden voi saada ja mikä on omavastuun määrä. Hakijan avio- tai avopuolison tai rekisteröidyssä parisuhteessa hakijan kanssa asuvan tulot otetaan käyttövaralaskelmassa huomioon. Jos hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa taikka jos puolisot ovat toistensa vastapuolina tai asuvat pysyvästi välien rikkoutumisen vuoksi erillään, oikeusapu määräytyy vain hakijan taloudellisen aseman perusteella.

Esimerkkejä

Hakijan tulojen vaikutus etuuden myöntämiseen ja perusomavastuuseen. Palkkion suuruuden määräytymiseen vaikuttaa lisäksi hakijan lisäomavastuuosuus.

1 henkilö

  • ilmainen: käyttövarat enintään 600
  • omavastuu: käyttövarat 601–1300 euroa
  • ei myönnetä: käyttövarat yli 1300 euroa

Puolisot yhteensä

  • ilmainen: käyttövarat enintään 1100 euroa
  • omavastuu: käyttövarat 1101–2400 euroa
  • ei myönnetä: käyttövarat yli 2400 euroa
 
Julkaistu 25.8.2014