Mitä oikeusapu maksaa

Vähävaraisille oikeusapu on ilmaista. Muiden on maksettava se osittain itse. Hakijalta perittävät kulut muodostuvat oikeusapumaksusta ja omavastuuosuudesta.

Oikeusapumaksu

Maksu on määrältään 70 euroa. Maksua ei peritä, jos hakija saa korvauksetonta oikeusapua.

Oikeusavun palkkioperuste

Oikeusavun tuntipalkkio tai toimenpidepalkkio määräytyy palkkioasetuksen mukaisesti. Tuntilaskutusta käytettäessä tuntipalkkio on 110 euroa tunnilta. Oikeusavun saajan perus- ja lisäomavastuuosuus vaikuttavat siihen, minkä suuruiseksi perittävä palkkio muodostuu.

Omavastuuosuus

Oikeusavun saajan omavastuu voi muodostua kahdesta eri tavoin laskettavasta omavastuusta, perusomavastuusta, joka lasketaan hakijan käyttövarojen perusteella ja lisäomavastuusta, joka lasketaan hakijan ja hänen puolisonsa varallisuuden perusteella. Lisäomavastuulla katetaan sitä osaa avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta, joka jää jäljelle sen jälkeen kun siitä on vähennetty perusomavastuu.

Omavastuun määrä vahvistetaan asian tultua hoidetuksi. Omavastuuosuudesta voidaan periä ennakkoa. Oikeusavun saaja maksaa omavastuuosuuden avustajalleen, joko yksityiselle avustajalle tai julkiselle oikeusavustajalle.

Perusomavastuu

Perusomavastuu on prosentuaalinen osuus oikeusavun kustannuksista, ja se määräytyy hakijan käyttövarojen perusteella seuraavasti:

Yksinäinen henkilö

enintään 600 euroa 0 %
enintään 800 euroa 20 %
enintään 900 euroa 30 %
enintään 1050 euroa 40 %
enintään 1150 euroa 55 %
enintään 1300 euroa 75 %

Puolisoilla henkilöä kohden

enintään 550 euroa 0 %
enintään 700 euroa 20 %
enintään 800 euroa 30 %
enintään 1000 euroa 40 %
enintään 1100 euroa 55 %
enintään 1200 euroa 75 %

Puolison tuloja ei oteta huomioon, jos puolisot ovat toistensa vastapuolia (esim. avioeroasioissa) tai hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa.

Lisäomavastuu

Lisäomavastuu on 50 % hakijan ja hänen puolisonsa varallisuudesta siltä osin kuin se ylittää 5 000 euroa. Varallisuus lasketaan vähentämällä sen käyvästä arvosta siihen kohdistuvat velat.
Esimerkki: (talletuksia 25 000 euroa - 5000 euroa) x 50% = lisäomavastuu 10 000 euroa.

Lisäomavastuuta kerryttävää varallisuutta eivät kuitenkaan ole perheen vakinainen asunto, tavanomainen vapaa-ajan asunto ja auto, jos niiden arvo on kohtuullinen suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen.

Esimerkkejä

a) Avustajan lasku 8 000 euroa
1. perusomavastuu 0 %
2. lisäomavastuu 10 000 euroa

  • Oikeusavun saaja maksaa 8 000 euroa.

b) Avustajan lasku 20 000 euroa
1. perusomavastuu 0 %
2. lisäomavastuu 10 000 euroa

  • Oikeusavun saaja maksaa 10 000 euroa.

c) Avustajan lasku 20 000 euroa
1. perusomavastuu 20 %
2. lisäomavastuu 10 000 euroa

  • Oikeusavun saaja maksaa (20 000 euroa x 20%) + 10 000 euroa = 14 000 euroa.
 
Julkaistu 5.3.2014