Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är avsedda för privatpersoner samt för yrkesutövare och näringsidkare som bedriver företagsverksamhet i liten skala. Tjänsten är avgiftsfri för klienten.

Sakkunniga inom ekonomi- och skuldrådgivning hjälper dig att kartlägga din ekonomiska situation som helhet, planera din ekonomi och utarbeta förslag till förlikningslösningar. Rådgivarna kan också närvara vid förlikningsförhandlingarna med fordringsägarna.

Du får hjälp med att ansöka om skuldsanering hos tingsrätten och med att fastställa ett betalningsprogram och upprätta andra nödvändiga utredningar och handlingar.

Ekonomi- och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls från och med den 1 januari 2019 vid de statliga rättshjälpsbyråerna. Du kan anlita vilken som helst rättshjälpsbyrå oberoende av din hemkommun. Du kan också anlita tjänsterna som distansservice genom videouppkoppling.


Publicerad 11.10.2019