Rättsskyddsförsäkring

Rättshjälp beviljas vanligen inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som ersätter hans kostnader i ärendet.

Eftersom rättshjälp inte beviljas om sökanden har en rättsskyddsförsäkring bör sökanden först med sitt försäkringsbolag utreda om han har en försäkring som kan användas i ärendet i fråga.

En rättsskyddsförsäkring ingår i allmänhet som en del i

  • hemförsäkring
  • fastighets-, båt-, skogs- och reseförsäkring
  • fackförbundsförsäkring
  • bilförsäkring
  • företagsförsäkring
  • lantbruksförsäkring

Om tvisten gäller anställningsskyddet skall sökanden också utreda om han hör till en fackförening. Fackförbunden kan ha gruppförsäkringar i vilka in går en rättsskyddsförsäkring.

Sökanden kan få rättshjälp för försäkringens självriskandel, om han skulle få kostnadsfri rättshjälp på grund av sina inkomster och sina tillgångar.

I undantagsfall kan domstolen bevilja rättshjälp för rättegångskostnaderna utöver försäkringens maximiersättning.

Rättshjälp kan beviljas oberoende av att sökanden har en rättsskyddsförsäkring om försäkringen de facto inte kan användas för rättegångskostnaderna, t.ex. på grund av obetalda premier. Om sökanden hänvisar till detta i ansökan om rättshjälp måste han ha en utredning av försäkringsbolaget.

Det finns en handbok om hur rättshjälp och rättsskyddsförsäkring skall samordnas. I den finns anvisningar för rättshjälpsbyråer, domstolar, privata advokater och försäkringsbolagen. Handboken finns publicerad på statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto.

 
Publicerad 3.8.2018