Var för ett biträde

Från rättshjälpsbyrån kan man få ett offentligt rättsbiträde. För en rättegång kan man också få ett privat biträde.

Rättegångsärenden

Förmånstagaren kan välja om han som biträde vill ha ett offentligt rättsbiträde eller ett privat biträde. Det offentliga rättsbiträdet är en jurist som arbetar vid den statliga rättshjälpsbyrån. Det privata biträdet kan vara en advokat eller någon annan jurist som har tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde.

I allmänhet förordnas till biträde den person som rättshjälpstagaren själv har föreslagit.

Andra ärenden än rättegångsärenden

I andra ärenden än rättegångsärenden ges rättshjälp som bekostas med statens medel bara av de offentliga rättsbiträdena.

 
Publicerad 25.8.2014