Organisaatio

Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto kuuluu Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Oikeusapupalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että oikeusapulaissa (257/2002) ja muu-alla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistojen tehtäväksi säädettyjä palveluja on tarjolla tasapuoli-sesti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella

Varsinais-Suomen oikeusaputoimistossa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimiston julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Henkilökunta koostuu julkisista oikeusavustajista ja oikeusapusihteereistä sekä tukitoiminnoissa toimivista virkamiehistä.

Varsinais-Suomen oikeusaputoimistoa johtaa johtava julkinen oikeusavustaja Timo Syysvirta.

 
Julkaistu 7.6.2018