Haddii aad noqoto dhibane dambi laga galay

Warbixintan kooban waxaa looga hadlayaa, sidii aad yeeli lahayd haddii dambi lagaa galo oo lagu dulmiyo. Warbixintan kooban waxaa sidoo kale looga hadlayaa heerarka ay maraan kiisaska dambiyada ah, waxaa kaloo warbixin lagaa siinayaa, sida aad horay ugu marin karto xalinta kiiska dambiga ah.

Warbixintan kooban waxaa loogu talogalay inay talo iyo tusaalayn u noqoto qofka dambiga laga galay ee dhibanaha ah. Warbixino sugan oo faahfaahsan iyo talooyin waxaad ka helaysaa hawl-wadeenada dawladda.

Waxaa warbixinta la cusboonaysiiyey 9.5.2017

 
Bilowga boga |