Intressebevakarens uppdrag

Magistraten eller tingsrätten kan förordna en intressebevakare för en person som inte själv klarar av att bevaka sina intressen eller sköta sina angelägenheter. Intressebevakaren är en person som huvudmannen ska kunna lita på. Intressebevakaren försvarar huvudmannens intressen och representerar denne i angelägenheter som ingår i intressebevakarens uppdrag. Magistraten eller tingsrätten beslutar om innehållet i intressebevakarens uppdrag.

Denna broschyr finns också på justitieministeriets webbplats www.jm.fi.

Uppdaterad 28.3.2013
Justitieministeriet