Omprövning av behov av intressebevakning

När intressebevakning inte längre behövs ska tingsrätten på ansökan besluta att intressebevakarens uppdrag ska upphöra. Ansökan om att intressebevakarens uppdrag
ska upphöra kan göras av den som har en intressebevakare, av intressebevakaren eller av magistraten. Ansökan kan också göras av huvudmannens far, mor, make, maka, barn eller någon annan närstående. Även magistraten kan bestämma att uppdraget upphör. Detta förutsätter dock att huvudmannen och intressebevakaren tillsammans ansöker om att uppdraget ska upphöra.

För att ingen i onödan ska ha intressebevakare utreder magistraten vart fjärde år om det finns behov av fortsatt intressebevakning.