När träder en intressebevakningsfullmakt i kraft?

Om den som gett fullmakten inte längre kan sköta sina angelägenheter t.ex. på grund av sjukdom, kan fullmäktigen be magistraten fastställa fullmakten. Fullmäktigen ska då visa upp för magistraten fullmakten i original och ett läkarutlåtande eller motsvarande som visar att den som gett fullmakten har förlorat sin förmåga att sköta de angelägenheter som fullmakten gäller. Fullmakten träder i kraft när magistraten har fastställt den.