Vilka saker skall anges i en intressebevakningsfullmakt?

Av en intressebevakningsfullmakt skall åtminstone framgå:
  1. att den innebär ett bemyndigande,
  2. i vilka ärenden fullmäktigen har rätt att företräda fullmaktsgivaren,
  3. vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig, samt
  4. att fullmakten träder i kraft, om fullmaktsgivaren förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak.

Lag om intressebevakningsfullmakt (648/2007) 6 §

Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du i förväg se till att någon annan tar hand om dina ekonomiska och andra angelägenheter i framtiden om din egen handlingsförmåga av någon anledning försvagas.
Tanken på intressebevakningsfullmakter kan förefalla avlägsen men visar i själva verket klok framsynthet.