Hur ger man en intressebevakningsfullmakt?

En intressebevakningsfullmakt ska vara skriftlig på samma sätt som ett testamente. I fullmakten utser fullmaktsgivaren fullmäktigen, som ska ha gett sitt samtycke till uppgiften, och anger vilka angelägenheter den skall gälla. Den som fått fullmakten kan där ges rätt att sköta fullmaktsgivarens egendom och andra ekonomiska angelägenheter och, om fullmaktsgivaren så önskar, också angelägenheter som gäller fullmaktsgivaren själv, t.ex. hälso- och sjukvård.

Två ojäviga vittnen ska vara samtidigt närvarande när fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten eller intygar att han eller hon har undertecknat den. Därefter ska vittnena bestyrka fullmakten med sina underskrifter. Nära anhöriga får inte vara vittnen. När fullmakten har undertecknats kan den antingen överlämnas åt fullmäktigen eller också kan fullmäktigen underrättas om den på något annat sätt.

Det kan vara bra att be om rättslig hjälp av en rättshjälpsbyrå eller en advokat när du vill skriva en intressebevakningsfullmakt. En fullmakt kan självfallet återkallas eller ändras.