Om du blir utsatt för ett brott

I denna broschyr berättas vad du ska göra om du har blivit utsatt för ett brott. Den beskriver också de olika stegen i behandlingen av ett brottmål och vad du själv kan göra för att underlätta utredningen av brottet.

Broschyren är avsedd att vara en praktisk guide för dem som blivit offer för brott. För att få närmare information och anvisningar kan du kontakta myndigheterna.

Uppdaterad 20.3.2017