«oikeus.fi Suomeksi - På svenska - In English - Sámegillii

Oikeus.fi

Om du blir utsatt för ett brott
Ingångssidan

Om du blir utsatt för ett brott

I denna broschyr berättas vad du ska göra om du har blivit utsatt för ett brott. Den beskriver också de olika stegen i behandlingen av ett brottmål och vad du själv kan göra för att underlätta utredningen av brottet.

Broschyren är avsedd att vara en praktisk guide för dem som blivit offer för brott. För att få närmare information och anvisningar kan du kontakta myndigheterna.

EU:s brottsofferdirektiv (2012/29/EU) gäller brottsoffers rättigheter och stödet till och skyddet av brottsoffer. I broschyren Information om ett brottsoffers rättigheter har man samlat de ärenden som ett brottsoffer har rätt att få information om.

Information om ett brottsoffers rättigheter (pdf, 0.05 Mt)

Uppdaterad 21.2.2017