Internationella bortföranden av barn

Den här broschyren är avsedd både som hjälp för föräldrarna och som en handbok för myndigheterna vid internationella bortföranden av barn.

Broschyren tar upp bestämmelserna i anslutning till bortföranden av barn, innehållet i Haagkonventionen om bortföranden av barn samt myndigheternas åtgärder i samband med bortföranden av barn.

Broschyren blev färdig i december 2000 och är ett samarbete mellan utrikesministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt Kaapatut Lapset ry.

Uppdaterad den 15.3.2011 (4.3.2013)

Justitieministeriet