Föreningen Kaapatut lapset ry:s råd till föräldrarna

Föreningen Kaapatut lapset ry grundades för att stödja föräldrar till bortförda barn och ge råd till dessa. Enligt de erfarenheter föreningen haft bör föräldrarna särskilt fästa uppmärksamhet vid följande:

  • Bekanta dig med din makes kultur och religion samt lagstiftningen och familjebegreppet i hans eller hennes hemland.
  • I vissa länder anses det t.ex. naturligt att fadern har rätt att bestämma över barnen. I andra länder anser man igen att barnet hör till modern och att modern är barnets självklara vårdnadshavare.
  • Du kan även ha nytta av promemorian "Kansainvälisten lapsikaappausten hoitaminen", som utrikesministeriet och justitieministeriet publicerat 31.8.1998.

Känn igen risksituationerna

Du märker i din makes prat och beteende tecken på att allt inte är i sin ordning. Dessa tecken kan visa sig i samband med gräl, diskussioner om uppfostran eller tvister om barnets vårdnad och umgänge. Den andra föräldern kanske uttrycker en önskan om att återvända till sitt hemland tillsammans med barnet eller hotar med att föra bort barnet. Maken har kanske slutat arbeta. Makens nära släktingar har flyttat till ert gemensamma hem eller till ditt barns hem och stöder en flyttning till hemlandet. Din makes vänner kan hjälpa med att ordna bortförandet. Din make realiserar egendomen i er bostad eller i sin egen bostad. Dessa tecken skall tas på allvar.

Risken för ett bortförande ökar särskilt i samband med tvister om vårdnaden. Er skilsmässa och ditt nya parförhållande kan öka risken. Din före detta make känner sig kanske kränkt och är rädd för att din nya partner skall ersätta honom eller henne.

Både en mor och en far, såväl finländsk som utländsk, kan föra bort sitt barn.

Ta reda på vilka tjänster föreningen Kaapatut lapset erbjuder

Föreningen Kaapatut Lapset kan även hjälpa dig med att få kontakt med föräldrar vars barn förts till samma land som ditt barn eller till ett grannland.

Ta reda på vilka möjligheter myndigheterna har att ingripa

Pass och visum
Meddela beskickningen i den andra förälderns hemland att du inte gett ditt samtycke till visum eller pass för ditt barn. Beskickningen i den andra förälderns hemland ger dig information om dubbelt medborgarskap och beviljande av pass. Du kan vända dig till polisen med frågor i anslutning till beviljande av finskt pass till barnet och indragning av barnets finska pass.

Säkringsåtgärder
Utred vilka möjligheter det finns till säkringsåtgärder, till exempel brådskande omhändertagande av barnet.

Övervakade besök
Du kan vända dig till barnskyddsmyndigheterna och skyddshemmen i din hemkommun för att få råd och anvisningar.

Informera daghemmet och skolan
Meddela daghemmet och skolan att barnet inte får överlåtas till den andra föräldern eller någon annan person utan ditt samtycke.

Informera polisen och barnskyddsmyndigheterna
Meddela polisen och social- och barnskyddsmyndigheterna att det finns en risk för att barnet förs bort.

Försök åstadkomma en förlikning

Ert barn har rätt till sina båda föräldrar. Därför är det bra om ni i de olika faserna försöker komma överens om vårdnaden om barnet och om umgänget och nå en förlikning. En förlikning har sannolikt den bästa förebyggande effekten. Viljan att samarbeta är det bästa alternativet även med tanke på barnets bästa, liksom även försonlighet. Det ger också en ansvarsfull och bra bild av dig som barnets vårdnadshavare med tanke på eventuella kommande rättegångar.

Skaffa dig en bra jurist

Kontakta en advokat eller annan jurist ifall du inte kan åstadkomma en förlikning. Du behöver ett biträde vid olika rättegångar. En jurist är även nödvändig t.ex. då du ansöker om säkringsåtgärder, övervakat besök eller besöksförbud.