Adresser

Justitieministeriet
Internationella enheten
PB 25, 00023 STATSRÅDET
tfn 02951 6001
fax 09 1606 7524
e-postadress: central.authority@om.fi
Internetadress: www.om.fi

Utrikesministeriet
PB 176, 00023 STATSRÅDET
tfn 0295 350 000, fax (09) 1605 5755
e-postadress: KPA-10@formin.fi

Finlands Advokatförbund
Simonsgatan 12 B 16, 00100 HELSINGFORS
Tel. +358 (0)9 6866 120, Fax +358 (0)9 6866 1299
Internetadress: asianajajaliitto.fi/sv

Social- och hälsovårdsministeriet
Den jurist som ansvarar för barnskyddsärenden
Sjötullsgatan 8, 00170 HELSINGFORS
tfn 02951 6001

Inrikesministeriet /
Staben för gränsbevakningen

PB 3, 00131 HELSINGFORS
tfn 071 872 0000
fax 071 872 1009

Kaapatut Lapset rf
Malmin Kauppatie 26, 4.krs, 00700 Helsinki
tfn (09) 587 4401; +358 44 2626 662
e-postadress: toimisto@kaapatutlapset.fi
Internetadress: www.kaapatutlapset.fi

Föreningen för mental hälsa i Finland rf
Magistratsporten 4 A, 00240 HELSINGFORS
tfn (09) 615 516

SOS-center
Magistratsporten 4 A, 00240 HELSINGFORS
tfn kristelefon 010 19 5202 , SOS-center (09) 413 50 501, tfn 09 413 50510
fax (09) 413 50 570
Internetadress: http://www.mielenterveysseura.fi/sv