Nämndemännen i tingsrätten

Domarförsäkran

”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag i min tjänst ska följa grundlagen och övriga lagar, döma rättvist och opartiskt enligt bästa förstånd och respektera allas likhet inför lagen.”

1 kap. 7 § i domstolslagen

Till läsaren

I tingsrätterna i vårt land är det inte bara lagfarna domare som skipar rättvisa utan också lekmän, nämndemän. Också de är domare. När rätten fattar beslut har nämndemännen individuell rösträtt.

I tingsrätten deltar nämndemännen framför allt i avgörandet av brottmål.

Uppdaterad 9.5.2017
Justitieministeriet