Nämndemannens ansvar

På vilket sätt är en nämndeman ansvarig för sina beslut?

En nämndeman betraktas både ur straffrättslig och skadeståndsrättslig synpunkt som en tjänsteman på samma sätt som andra förtroendevalda som utsetts till offentliga uppdrag.

När tingsrätten håller överläggningar inför ett beslut, redogör den lagfarna ordföranden först för de frågor som kommer upp i ärendet och vilka bestämmelser som ska tillämpas på dem. Eftersom nämndemannens avgörande i målet utgår dels från hans eller hennes egen syn på saken, dels på ordförandens redogörelse under beslutsförhandlingen, bedöms nämndemannens ansvar särskilt i varje situation.