Vem kan ansöka om besöksförbud?

Typiska fall där besöksförbund kan tillgripas är när en f.d. make eller sambo trakasserar någon genom att ta kontakt och försöka besöka honom eller henne samt situationer då vuxna barn försöker pressa sina ålderstigna föräldrar på pengar. Genom besöksförbud kan också t.ex. vittnen i rättegångar skyddas.

Bestämmelserna om besöksförbud avseende gemensam bostad kan tillämpas också då personer bor tillsammans av någon annan orsak än ett parförhållande. Ett besöksförbud kan komma i fråga t.ex. då ett barn som redan är myndigt utsätter en förälder som bor i samma bostad för våld.

Besöksförbud kan dock begäras av vem som helst som av grundad anledning känner sig hotad eller trakasserad.

Också åklagar-, polis- eller socialmyndighet kan ansöka om att besöksförbud utfärdas ifall den hotade personen inte själv vågar eller kan göra det.