Besöksförbudets längd

Besöksförbudet är i kraft den tid som tingsrätten besluter, dock högst ett år, men kan vid behov förlängas. Förlängning av förbudet förutsätter att ansökan om förlängning inlämnats till och behandlats i tingsrätten.

Besöksförbud avseende gemensam bostad kan dock meddelas för högst tre månader. Hur länge förbudet är i kraft avgörs från fall till fall. Förbudet kan vid behov förlängas för högst tre månader.