Brott mot besöksförbud

Det är straffbart att bryta mot besöksförbud. Straffet är böter eller högst ett års fängelse. Brott mot besöksförbud är ett brott som lyder under allmänt åtal, som åklagaren för till rätten.

Alla besöksförbud registreras i polisens personregister.

Polisen övervakar förbuden och kan också tillgripa tvångsmedel ifall förbudet överträds. Om t.ex. den person mot vilken besöksförbudet utfärdas fortsätter att trakassera den person som skyddas genom förbudet kan polis som kallats till platsen ta den som brutit mot förbudet i förvar och föra honom till förhör för fortsatta åtgärder.