Hur söker man besöksförbud?

Om du råkat i en situation där du känner dig hotad och du tror att ett besöksförbud kunde underlätta situationen får du råd och hjälp av polisen, socialmyndigheterna, åklagaren eller frivilliga organisationer.

Besöksförbud söks antingen av polisen eller direkt av tingsrätten, skriftligen eller muntligt. Då du ansöker om besöksförbud bör du berätta

• vilket slag av hot eller trakasseri du blivit eller håller på att bli utsatt för
• vem du känner dig hotad eller trakasserad av
• din uppfattning om huruvida hotet fortsätter eller det finns risk för brott i framtiden
• om det finns vittnen eller bevis på saken

Det är viktigt att du omedelbart antecknar det som hänt och som stöd för din ansökan om besöksförbud samlar alla möjliga bevis och kontaktuppgifter till vittnena.

Om du blivit utsatt för våld skall du så fort som möjligt låta undersöka din skada hos läkare.

Tillfälligt besöksförbud som omedelbart träder i kraft kan utfärdas av anhållningsberättigad tjänsteman, d.v.s. polis som hör till befälet eller åklagare - eller tingsrätten.

Ett besöksförbud avseende gemensam bostad träder ofta först i kraft omedelbart som ett tillfälligt förbud genom beslut av polisen. Så sker exempelvis när polisen har avlägsnat en
person som uppträder hotfullt från sitt hem och tagit honom i förvar och då det finns sannolik risk för att ett brott begås också efter att personen frisläppts.