Gör så här

• kontakta polisen ifall du är utsatt för eller hotar
att bli utsatt för våld eller trakasserier

• av polisen kan du begära att ett tillfälligt
besöksförbud utfärdas

• du kan också be om hjälp av
socialmyndigheterna eller vända dig till någon
rådgivande instans

• anlita enligt behov sakkunnighjälp

• när besöksförbudet utfärdats, fundera över om
du kunde göra något annat för att öka din
trygghet t.ex. byta lås.

• övervaka själv aktivt att besöksförbudet inte
överträds

• anmäl omedelbart till polisen om
besöksförbudet överträds

• var inte rädd att vidta åtgärder för din
egen och din familjs trygghet


Polisens nödnummer 112