Barn som brottsoffer

Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott

Denna handbok är avsedd för föräldrar och vårdnadshavare till barn som misstänks ha blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott. Med ett barn avses en person som är under 18 år.

I handboken berättas om de olika skedena i en straffprocess och på vilket sätt föräldern eller vårdnadshavaren på bästa möjliga sätt kan stödja barnet. Handboken innehåller basinformation om de praktiska arrangemangen under brottsutredningen och rättegången. Föräldrarna kan känna sig osäkra och oroa sig för många olika saker när det gäller hörande av ett barn och behandlingen av ett barns ärende. I handboken behandlas föräldrarnas vanligaste frågor och berättas var man kan få hjälp, stöd och råd.

Med tanke på barnets välmående är det viktigt att misstankar om våldsbrott eller sexuellt utnyttjande utreds. Att bli utsatt för en sådan situation är tungt därför är det är bra för föräldrarna att veta att behandlingen av dessa ärenden kan underlättas på många olika sätt.

Barn som brottsoffer -Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott -handbok (pdf, 0.71 Mt)

Denna webbroschyr har samma innehåll som handboken.


Barn som brottsoffer - Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott -broschyr (pdf, 0.21 Mt)

Sammanfattad broschyr om handboken, s.k. fickbroschyr.