Vad gör jag om jag upptäcker eller misstänker att mitt barn har blivit offer för ett brott?

 • Försök hålla dig lugn.
 • Kontakta polisen och anmäl brottet snarast möjligt.
 • Pressa inte barnet att berätta om saken utan låt sakkunniga sköta den närmare utredningen.
 • Om barnet självmant berättar om vad som har hänt, skriv upp hans eller hennes berättelse så ordagrant som möjligt. Skriv också upp i vilket sammanhang ärendet kom fram och de frågor du eventuellt ställde till barnet. Använd barnets egna uttryck, tolka inte.
 • Undvik att aktivt fråga om saken. Om du ställer frågor, be barnet enbart precisera sin berättelse genom öppna och neutrala frågor, såsom "Vad menar du?" eller "Kan du berätta mer om det där?" Ta inte själv upp nya ärenden i diskussionen.
 • Undvik att tala om saken med andra vuxna i barnets närvaro. Försök att hantera din egen ångest då barnet inte är på plats.
 • Sträva efter att barnet kan fortsätta sin vardag som vanligt.
 • Skaffa ett biträde för ditt barn efter att du har anmält brottet.
 • Via de tjänster som tillhandahålls för brottsoffer kan du och ditt barn avgiftsfritt få en stödperson.

Bra att veta

 • Det viktigaste för barnet är att han eller hon får stöd av sin egen familj. Huruvida den misstänkte döms för brottet eller inte kan vara viktigare för föräldrarna än för barnet. Straffprocessen kan ta länge. Därför är det bra att se det så att barnets andel i processen slutar när han eller hon har berättat om saken i samband med förundersökningen. Efter detta ska barnet få fortsätta sitt liv som vanligt.
 • Det kan kännas väldigt tungt att misstänka att barnet har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott. Det finns dock viktiga fördelar med att ärendet kommer fram: myndigheterna kan börja undersöka ärendet, och du och ditt barn har möjlighet att få hjälp.
 • Ibland kan omvärldens kraftiga reaktioner vara lika skadliga för barnet än själva upplevelsen av att bli offer för ett brott. Försök att skydda barnet mot sådana reaktioner.
 • I takt med att straffprocessen framskrider kan bl.a. polisen ge ytterligare upplysningar och råd.