Rättshjälp

Under en rättegång och vid skötseln av andra rättsliga angelägenheter behöver man ofta ett lagkunnig biträde.

Utgångspunkten är att en part själv bekostar den juridiska hjälp han behöver. Om han själv inte har råd att skaffa den hjälp han behöver, kan den antingen delvis eller helt betalas av statens medel. Denna broschyr berättar om den rättshjälp som bekostas av statens medel.

För lämnandet av rättshjälp har staten rättshjälpsbyråer. Vid byråerna erbjuder offentliga rättsbiträden rättshjälp. Rättshjälp ges också av advokater och andra jurister som har tillstånd att vara verksamma som rättegångsbiträde.

Ytterligare information om rättshjälp samt kontaktuppgifter till rättshjälpsbyråerna finns på adressen www.oikeus.fi. Kontaktuppgifter till advokater finns på adressen www.asianajajat.fi.

Uppdaterad 25.8.2014
Justitieministeriet