Vem är vad

Advokat: En jurist som hör till Finlands Advokatförbund och vars verksamhet övervakas både av den tillsynsnämnd som finns i samband med Finlands Advokatförbund och av justitiekanslern.

Offentligt rättsbiträde: En jurist som arbetar vid en statlig rättshjälpsbyrå och vars verksamhet övervakas på samma sätt som advokaternas verksamhet.

Ett rättegångsbiträde med tillstånd: En jurist som rättegångsbiträdenämnden har bevilja tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde. Ett rättegångsbiträde med tillstånd ska i sin verksamhet som rättegångsombud eller rättegångsbiträde i en domstol iaktta yrkesetiska regler som motsvarar reglerna om god advokatsed. Till denna del står rättegångsbiträdena med tillstånd under tillsyn av den tillsynsnämnd som finns i samband med Finlands Advokatförbund, justitiekanslern och rättegångsbiträdesnämnden.