När ges rättshjälp

När ges rättshjälp

Rättshjälp ges i alla slags rättsliga angelägenheter, till exempel:

  • skilsmässa, avvittring, underhållsbidrag, äktenskapsförord
  • testamente, bouppteckning, arvskifte
  • hjälp till gäldenär, borgenär eller borgensman
  • lönefordran, hävning av arbetsavtal, uppsägning
  • hyresfordran, uppsägning, vräkning
  • köpebrev, hävning av köp, prisavdrag
  • hjälp till brottsmisstänkta och brottsoffer, besöksförbud
  • besvär i ärenden som gäller t.ex. utkomststöd, omhändertagande, FPA:s ersättningar

Rättshjälp ges inte om parten har en rättsskyddsförsäkring som täcker behandlingen av saken. Rättskyddsförsäkring kan ingå t.ex. i hemförsäkringen, fackförbundets försäkring eller lantbruksförsäkringen.

Rättshjälp kan dock beviljas för att täcka rättsskyddsförsäkringens självriskandel, om sökanden på grundval av sina inkomster och sin förmögenhet har rätt till kostnadsfri rättshjälp.

Rättshjälp lämnas inte bolag och sammanslutningar. En enskild näringsidkare kan få rättshjälp i ett domstolsärende som gäller näringsverksamheten, men i andra ärenden som gäller näringsverksamheten får han hjälp endast om särskilda skäl föreligger.