Hur överklagar man rättshjälpsbeslutet

Om ansökan om rättshjälp avslås, får sökanden besvärsanvisningar från rättshjälpsbyrån. Man kan anföra besvär över en avslagen ansökan, dvs. framställa en begäran om avgörande som riktas till domstolen. Sökanden ska lämna in begäran om avgörande till rättshjälpsbyrån, som själv kan rätta beslutet. Om rättshjälpsbyrån anser att det inte finns något skäl att rätta beslutet, för den saken till domstolen.