Brottsoffer kan få ett biträde och en stödperson

Om en person faller offer för sexualbrott, familjevåld eller något annat våldsbrott, kan domstolen vid behov förordna både ett rättegångsbiträde och en stödperson för förundersökningen och rättegången för honom. Biträdet hjälper offret under den rättsliga behandlingen av ärendet och stödpersonen ger psykologiskt stöd.

Biträde och stödperson förordnas oberoende av offrets inkomster. Arvodet och kostnaderna betalas av statens medel.