Den som är brottsmisstänkt kan få en försvarare

Den som är misstänkt för brott har i vissa fall rätt att få en försvarare som betalas av statliga medel för förundersökningen och rättegången. Den som är misstänkt för ett grovt brott eller anhållen eller häktad förordnas en försvarare på begäran. Domstolen kan på eget initiativ förordna en försvarare för en person som är under 18 år eller som inte kan försvara sig själv.

I dessa situationer får man en försvarare oberoende av sin ekonomiska ställning. Staten betalar försvararens arvode. Om man döms för brottet ska man dock ersätta staten för försvararens arvode, om inte inkomsterna gör att man har rätt till rättshjälp. Ersättningens storlek bestäms på samma sätt som rättshjälpen.

Till försvarare förordnas ett offentligt rättsbiträde, en advokat eller någon annan jurist som har tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde.

I allmänhet förordnas den person som den misstänkte själv föreslår.