Var kan man ansöka om medling?

Kommunens socialnämnd svarar för att ordna medling i familjefrågor. Till uppdraget som medlare utses oftast en anställd inom uppfostrings- och familjerådgivningen eller någon som arbetar inom socialväsendet. Medlingstjänster erbjuds också av kyrkans central för familjefrågor och av andra samfund och personer som fått tillstånd att medla i familjefrågor

Kontakta socialbyrån i din kommun för närmare information om medling i familjefrågor.