Barnets ställning vid skilsmässa

Skilsmässan betyder att föräldrarnas parförhållande tar slut, men föräldraskapet fortsätter. Föräldrarna har fortfarande ansvar för barnets vård och underhåll. Samtidigt har barnet också rätt att upprätthålla ett nära och tryggt förhållande till båda föräldrarna.

Medlaren har som speciellt uppdrag att trygga barnets ställning vid skilsmässan. Medlaren hjälper föräldrarna att finna försonliga lösningar i frågor som rör barnet. Föräldrarna ska bland annat komma överens om eventuell delad vårdnad, hos vilkendera föräldern barnet bor, hur barnet besöker föräldern som han eller hon inte bor hos, och hur föräldrarna tar hand om barnets underhåll.

Även barnet kan delta i medlingen, förutsatt att föräldrarna önskar så och det anses vara i barnets bästa intresse. Medlaren kan också diskutera med barnet utan att föräldrarna är på plats för att reda ut barnets åsikter och önskemål, och sedan ta upp de frågor som är viktiga för barnet med föräldrarna.

Om föräldrarna finner en gemensam lösning ska medlaren hjälpa dem att formulera ett avtal. För att avtalet ska bli verkställbart ska medlaren hänvisa föräldrarna till barnatillsyningsmannen som fastställer avtalet.