Vilka tvister kan tas upp till medling?

Sådana tvistemål och ansökningsärenden som också annars skulle handläggas av en domstol kan tas upp till medling. Tvisten kan gälla exempelvis ett avtal, en arvsfråga eller skadestånd. Medling kan användas också för att avgöra frågor som gäller vårdnad om barn, umgängesrätt och underhåll för barn.

I många ärenden är det möjligt att tillämpa även andra alternativa tvistlösningsförfaranden. Till exempel i tvister som gäller konsumentskyddsfrågor kan man vända sig till konsumentrådgivarna och konsumenttvistenämnden och för brottmål finns ett särskilt medlingsförfarande.