Hur får man sitt ärende till medling?

En part eller parterna i tvisten kan ansöka om medling i tingsrätten. Den fritt formulerade ansökan ska göras skriftligen och i den ska anges parterna i tvisten och deras kontaktuppgifter samt en kort redogörelse för vad tvisten gäller.

Parterna kan också begära att en sak som är föremål för rättegång hänskjuts till medling. Även domaren kan föreslå att ett anhängigt ärende tas upp till medling. Om ärendet tas upp till medling, får den som varit domare i rättegången inte fungera som medlare.