Förlikningen kan stadfästas

Om förlikning uppnås kan medlaren på parternas begäran stadfästa förlikningsavtalet. Detta innebär att avtalet blir ett verkställbart avgörande på basis av vilket exempelvis överenskomna betalningar, skadestånd eller underhåll kan drivas in genom utsökning. Om förlikningen inte stadfästs är det fråga om ett normalt avtal som är bindande för parterna.